מחברים (מחברי זנב סנונית)


מגוון גדלים וצבעים רחב מאוד של  מחברי זנב סנונית לחירוץ ושימוש במכונות הופמן (גרמניה)