מסמרות עיוורות, מסמרות אלומיניום ועוד

להורדת דף קטלוגי של כל סוגי המסמרות 

מסמרות פלדה, אלומיניום , נירוסטה ועוד: